Wyszukiwałeś:

projekty X

drogowe X

. Znaleziono 2910 wyników.

Znaleziono w kategoriach:

Reklama:

Wyniki wyszukiwania dla: projekty drogowe

Następna strona wyników »Twoje wyniki wyszukiwania (1 - 10 z 2910 wszystkich):

Oszczędności na drogi

"Mamy ponad 400 mln euro oszczędności w ramach Funduszu Spójności, zczego najwięcej pochodzi z projektów drogowych - prawie 350 mln euro. Zzaoszczędzonych pieniędzy chcemy sfinansować dodatkowych kilka projektów,które są na liście projektów oczekujących - powiedziała minister Gęsickana konferencji prasowej.

 

Siedem projektów otrzyma wsparcie z UE

Polska otrzyma ponad 24 mln euro na realizację 7 projektów z zakresutransportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Przyznanie Polsce ponad 19 %ogólnie dostępnej puli środków oznacza, iż Polska, podobnie jakw roku ubiegłym, uzyskała w warunkach konkursowych najwięcej środkówz rocznego unijnego budżetu TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej).

 

Autostrady, ekspresowe i obwodnice A.D. 2006

Rząd już niejednokrotnie zapewniał, że program budowy drógekspresowych i autostrad oraz rozwoju i modernizacji dróg krajowych jestpriorytetem. W ostatnich dniach sektor transportu podsumował działania swoje ipoprzedników przedstawiając listę zrealizowanych i kontynuowanych w2006 roku inwestycji drogowych.

 

Inwestycje z Krajowego Funduszu Drogowego

Rząd wydał rozporządzenie sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dlainwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków KrajowegoFunduszu Drogowego. Program zawiera wykaz 124 projektów orazźródła ich finansowania. Większość zadań przewidzianych dorealizacji w 2007 r. to kontynuacja inwestycji prowadzonych w latach2005–2006. Wysokość nakładów KFD w 2007 r. wyniesie 5 500 mlnzł.

 

Gdańskie inwestycje drogowe

Gdańscy drogowcy planują na 2008 rok kilka nowych inwestycji drogowych. Wbudżecie na bieżący rok na projekty drogowe i komunikacyjne zarezerwowanokwotę blisko 122 mln zł. Prowadzone będą głównie prace związane zprzygotowaniem infrastruktury na Euro 2012.

 

Listy projektów po weryfikacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o zakończeniu weryfikowanialist projektów kluczowych do unijnych programów, m.in. ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który zawiera priorytetydotyczące rozwoju sieci drogowej TEN-T i bezpieczeństwa na drogach.

 

Sprawne zarządzanie projektami to klucz do sukcesu

Przygotowanie naszego kraju do Euro 2012 to ogromne wyzwanie. Jednym zpriorytetów, który spędza sen z powiek urzędnikom, jest budowaniezbędnej infrastruktury drogowej. Aby jednak możliwa była jego realizacja,potrzeba sprawnego zarządzania i szybkich zmian w prawie.

 

Nowe prawo dotyczące inwestycji drogowych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zasadprzygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Tym samym rząd chceprzyspieszyć i usprawnić proces budowy dróg. Czy te zmiany pomogąjednak zrealizować zaplanowane przed Euro 2012 inwestycje?

 

Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych

17 marca bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacjiustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zaproponowanerozwiązania mają tworzyć spójny system finansowania budowy drógkrajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych iAutostrad.

 

Polska ma dwa miesiące na opracowanie procedur dot. bezpieczeństwa drogowego

Komisja Europejska zwróciła się do Belgii, Bułgarii, Irlandii, Grecji,Francji, Litwy, Luksemburga, Austrii, Polski, Słowenii oraz Słowacji oopracowanie odpowiednich procedur w zakresie poprawy bezpieczeństwatranseuropejskiej sieci drogowej zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z prawaUnii Europejskiej.

 

Więcej informacji? » Za dużo wyników wyszukiwania? Spróbuj wyszukać dokładniej: "projekty drogowe".

Przejdź do Forum » Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je na Forum Motoryzacyjnym mojeauto.pl!

 
Mojeauto.pl - motoryzacja w Internecie | Copyright © Motor-Presse Polska sp. z o. o. 1999-2017