Wyszukiwałeś:

projekty

. Znaleziono 5756 wyników.

Znaleziono w kategoriach:

Reklama:

Wyniki wyszukiwania dla: projekty

Spróbuj też wyszukać: projekty obwodnicy olsztynka dk 75 projekty niepołomice

Następna strona wyników »Twoje wyniki wyszukiwania (1 - 10 z 5756 wszystkich):

Oszczędności na drogi

"Mamy ponad 400 mln euro oszczędności w ramach Funduszu Spójności, zczego najwięcej pochodzi z projektów drogowych - prawie 350 mln euro. Zzaoszczędzonych pieniędzy chcemy sfinansować dodatkowych kilka projektów,które są na liście projektów oczekujących - powiedziała minister Gęsickana konferencji prasowej.

 

Siedem projektów otrzyma wsparcie z UE

Polska otrzyma ponad 24 mln euro na realizację 7 projektów z zakresutransportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Przyznanie Polsce ponad 19 %ogólnie dostępnej puli środków oznacza, iż Polska, podobnie jakw roku ubiegłym, uzyskała w warunkach konkursowych najwięcej środkówz rocznego unijnego budżetu TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej).

 

Projekty rezerwowe za 150 mln zł

GDDKiA podpisała umowy dla 2 projektów rezerwowych, które wprzypadku wystąpienia opóźnień na innych projektach lub oszczędnościw ramach działania mogą zostać zaakceptowane w ramach unijnego funduszuSPO-T. Projekty dotyczą inwestycji na DK nr 81 Drogomyśl – Harbutowice iDK nr 51 Barcikowo-Spręcowo.

 

List projektów po korekcie

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przekazaniu Ministrowi RozwojuRegionalnego, w dniu 11 stycznia bieżącego roku, zweryfikowanej listyprojektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Listy projektów po weryfikacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o zakończeniu weryfikowanialist projektów kluczowych do unijnych programów, m.in. ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który zawiera priorytetydotyczące rozwoju sieci drogowej TEN-T i bezpieczeństwa na drogach.

 

Konsultacje społeczne projektów POIiŚ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o rozpoczętych konsultacjachspołecznych, dotyczących listy nowych projektów indywidualnych dlaProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

Projekt DW 241

Trwają prace nad projektem przebudowy DW nr 241 z Tucholi do SępólnaKrajeńskiego. Trasa zostanie poszerzona do 7 metrów. Na terenie PowiatuTucholskiego powstanie też ścieżka rowerowa. Niezbędna będzie przebudowawiaduktu w Brzuchowie - informuje ZDW w Bydgoszczy.

 

Przetarg na projekt S7 Koszwały ? Kazimierzowo

Ruszył przetarg na wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego orazmateriałów do wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej(tzw. ZRID) drogi ekspresowej S7 na odcinku od Koszwał – do Kazimierzowakoło Elbląga. Ten odcinek o długości 40 kilometrów połączybudowaną drogę ekspresową S7 Południową Obwodnicę Gdańska z istniejącymodcinkiem S7 - obwodnicą Elbląga.

 

Projekt obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

Podpisano umowę na projekt budowlany obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego.Projekt o wartości ponad 2 mln zł opracuje konsorcjum firm: ARKAS Projekt zOlsztyna i Europrojekt z Gdańska. Termin wykonania – 15 miesięcy od datypodpisania umowy, czyli  2 lipca 2013 r.

 

Nowe projekty na liście PAIiIZ

PAIiIZ pozyskała 12 nowych projektów, dzięki którym zatrudnieniemoże znaleźć ponad 2600 osób.

 

Przejdź do Forum » Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je na Forum Motoryzacyjnym mojeauto.pl!

 
Mojeauto.pl - motoryzacja w Internecie | Copyright © Motor-Presse Polska sp. z o. o. 1999-2017