Wyszukiwałeś:

GDDKiA

. Znaleziono 2269 wyników.

Znaleziono w kategoriach:

Reklama:

Wyniki wyszukiwania dla: GDDKiA

Spróbuj też wyszukać: gddkia konsultacje

Następna strona wyników »Twoje wyniki wyszukiwania (1 - 10 z 2269 wszystkich):

GDDKiA: miliardy na drogowe inwestycje

Prawie 45 mld zł to kwota, jaką Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iAutostrad przeznaczyła w ciągu ostatnich dwóch i pół roku nainwestycje na sieci dróg krajowych. W ciągu ostatnich 30 miesięcyGDDKiA podpisała umowy na budowę ponad 1,6 tys. km nowych dróg –autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast. Na podstawie podpisanychumów powstanie ponad 700 km autostrad, ponad 900 km drógekspresowych oraz 20 obwodnic. Obecnie w budowie jest ponad 500 km autostrad,ponad 340 km tras ekspresowych, 135 km obwodnic, a na ponad 75 km drógkrajowych realizowane są wzmocnienia lub przebudowy - wynika z wyliczeńGDDKiA.

 

GDDKiA: pieniędzy na zimowe utrzymanie dróg nie zabraknie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w czasieostatnich dni, z uwagi na obfite opady śniegu, wydatki związane z utrzymaniemdróg krajowych sięgnęły 20 mln zł. Na cały sezon zimowy 2010/2011GDDKiA dysponuje budżetem w wysokości co najmniej 361 mln zł. Jeśli zajdziepotrzeba budżet ten ma być zwiększony.

 

GDDKiA: roszczenia Alpine Bau odszkodowanie są bezzasadne

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad odrzuca w całościroszczenia firmy Alpine Bau związane z wypowiedzeniem kontraktu na budowęautostrady A1 Świerklany - Gorzyczki, które miało miejsce z winywykonawcy w grudniu 2009 roku. Firma stale uchylała się od realizacjizapisów umowy z GDDKiA i nie reagowała na wezwania do przyspieszeniaprac. W efekcie bardzo poważne opóźnienia w realizacji kontraktupojawiły się na każdym kilometrze realizowanej inwestycji –poinformowała GDDKiA w komunikacie.

 

GDDKiA: autostrada A1 Świerklany - Gorzyczki zgodnie z planem

GDDKiA zapewnia, że budowa autostrady A1 Świerklany - Gorzyczki jestprowadzona zgodnie z pozwoleniem na budowę zatwierdzonym przez wojewodęśląskiego. Nie może być zatem mowy o zagrożeniu budowlanym - chodzi oobiekt mostowy, co do którego uwagi ma wykonawca Alpine Bau.

 

Chińczycy chcą rozmawiać z GDDKiA zanim zrezygnują z budowy A2

W czwartek (02.06.2011) GDDKiA przesłała do firmy COVEC ostateczne wezwanie doprzedstawienia realnego programu naprawczego dla budowanych odcinkówautostrady A2. Chińskie konsorcjum poinformowało w piątek o zamiarzezrezygnowania z dalszej budowy. Firma poprosiła GDDKiA o możliwość spotkaniai rozmów, które jak pisze COVEC umożliwiłyby „prowadzeniedalszych robót na podstawie zawartych umów”.

 

Chińczycy chcą zostać na A2. GDDKiA zdecyduje do poniedziałku

Chińskie konsorcjum Covec przedstawiło swoje plany i nowe warunki finansowebudowy dwóch odcinków autostrady A2 na trasie Łódź– Warszawa.  - Według tego, co przekazały nam chińskie firmyumożliwi im to przyspieszenie budowy autostrady A2, wycofanie powiadomienia oodstąpieniu od budowy oraz dotrzymanie terminu kontraktowego. GeneralnaDyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oceni ich zasadność  orazzgodność z kontraktem i przepisami prawa, tak by ustosunkować się do nichnajdalej w poniedziałek 13 czerwca 2011 roku – poinformowała GDDKiA.Równolegle prowadzone są rozmowy z innymi wykonawcami.

 

GDDKiA pozwie COVEC

Chińskie konsorcjum z firmą COVEC, które budowało odcinki A i C naautostradzie A2 stara się opóźnić wypłatę należnych stroniepolskiej gwarancji, dlatego GDDKiA przygotowała pozew do sądu przeciwkochińskiemu konsorcjum o zapłatę kar umownych w kwocie 140 mln złotych, atakże odszkodowanie, m.in. za koszty związane z nieukończeniem autostrady wterminie i różnicy pomiędzy wynagrodzeniem obecnych wykonawców awynagrodzeniem COVEC w kwocie ok. 600 mln złotych - poinformowała GeneralnaDyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Były wykonawca A4 chce 182 mln zł od GDDKiA

10 lutego przed Sądem Okręgowym w Warszawie ma odbyć się pierwsza rozprawadotycząca sporu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zpolsko-macedońskim konsorcjum NDI-SB Granit. Przypomnijmy, konsorcjum byłowykonawcą odcinka autostrady A4 między Brzeskiem a Wierzchosławicami wMałopolsce. Wartość roszczeń wykonawcy wynosi ponad 182 mln zł. Natomiastkwota, którą GDDKiA domaga się pozwem wzajemnym to 67,5 mln zł.

 

GDDKiA w roli mediatora ws. odcinka C autostrady A2

GDDKiA wystapiła w roli mediatora podczas spotkania firmy DSS - wykonawcyodcinka C autostrady A2 z usługodawcami żądającymi wypłaty zaległychfaktur. Teraz w ciagu 7 dni roboczych DSS przeanalizuje złożone dokumenty iprzedstawi informację o terminie i wysokości spłaty każdemu z 12podwykonawców.

 

GDDKiA w sprawie rozwiązanej umowy na A2

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących rzekomego wypowiedzeniaGeneralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowy przez firmęBogl&Krysl na dokończenie budowy autostrady A2, GDDKiA wydało swojeoświadczenie o faktycznym stanie prawnym związanym z realizacją tej budowy.

 

Przejdź do Forum » Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je na Forum Motoryzacyjnym mojeauto.pl!

 
Mojeauto.pl - motoryzacja w Internecie | Copyright © Motor-Presse Polska sp. z o. o. 1999-2021